BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"funny actor" — Słownik kolokacji angielskich

funny actor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny aktor
  1. funny przymiotnik + actor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A more mean-spiritedly funny actor might have carried this material better, but Mr. Selleck strives for the cuddly rather than the caustic.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo