"British actor" — Słownik kolokacji angielskich

British actor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjski aktor
  1. British przymiotnik + actor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Go on, name me 5 British actors, women that is, who have not been a to private girls school?

    Podobne kolokacje: