"from the time" — Słownik kolokacji angielskich

from the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od czasu
  1. from przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We were to hear from her again several times over the years, however.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo