"from the book" — Słownik kolokacji angielskich

from the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z książki
  1. from przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The old man did not look up from his book.

    Podobne kolokacje: