PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"freely bought" — Słownik kolokacji angielskich

freely bought kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): swobodnie kupić
  1. buy czasownik + freely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Only a limited set of products could be freely bought, thus the ruble had a role similar to trading stamps or food stamps.