"frankly tell" — Słownik kolokacji angielskich

frankly tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczerze powiedz
  1. tell czasownik + frankly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    My object is to give him time to think, and to frankly tell you of it if the interval produce any change in his resolution.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo