"fought together" — Słownik kolokacji angielskich

fought together kolokacja
Popularniejsza odmiana: fight together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): walczyć razem
  1. fight czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Sometimes, two religious groups fought together and also held their services in the same building.

powered by  eTutor logo