ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"formal strategy" — Słownik kolokacji angielskich

formal strategy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna strategia
  1. formal przymiotnik + strategy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Repetition and variation are formal strategies that are central to Lazzarini's sculpture.

powered by  eTutor logo