"strategy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strategy rzeczownik

rzeczownik + strategy
Kolokacji: 157
marketing strategy • investment strategy • exit strategy • development strategy • growth strategy • campaign strategy • ...
strategy + rzeczownik
Kolokacji: 17
strategy game • strategy session • strategy meeting • strategy video game • strategy guide • ...
strategy + czasownik
Kolokacji: 83
strategy includes • strategy works • strategy fails • strategy seems • strategy involves • strategy makes • strategy backfires • ...
czasownik + strategy
Kolokacji: 89
discuss strategy • strategy employed • implement strategies • use strategies • change one's strategy • plan one's strategy • ...
przymiotnik + strategy
Kolokacji: 266
military strategy • effective strategy • political strategy • long-term strategy • overall strategy • economic strategy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
2. effective strategy = skuteczna strategia effective strategy
3. political strategy = polityczna strategia political strategy
4. long-term strategy = strategia długoterminowa long-term strategy
5. overall strategy = ogólna strategia overall strategy
6. best strategy = najlepsza strategia best strategy
7. economic strategy = gospodarcza strategia economic strategy
9. legal strategy = prawna strategia legal strategy
10. defensive strategy = strategia defensywna defensive strategy
12. new strategy = nowa strategia new strategy
14. common strategy = wspólna strategia common strategy
15. national strategy = krajowa strategia national strategy
16. aggressive strategy = agresywna strategia aggressive strategy
18. good strategy = dobra strategia good strategy
19. basic strategy = podstawowa strategia basic strategy
20. alternative strategy = alternatywna strategia alternative strategy
22. American strategy = Amerykańska strategia American strategy
23. broad strategy = szeroka strategia broad strategy
24. grand strategy = wspaniała strategia grand strategy
27. risky strategy = ryzykowna strategia risky strategy
28. clear strategy = jasna strategia clear strategy
29. simple strategy = prosta strategia simple strategy
30. coherent strategy = spójna strategia coherent strategy
32. therapeutic strategy = lecznicza strategia therapeutic strategy
33. old strategy = stara strategia old strategy
34. better strategy = lepsza strategia better strategy
35. main strategy = główna strategia main strategy
36. general strategy = ogólna strategia general strategy
37. offensive strategy = obraźliwa strategia offensive strategy
38. financial strategy = strategia finansowa financial strategy
39. key strategy = kluczowa strategia key strategy
41. specific strategy = konkretna strategia specific strategy
42. possible strategy = możliwa strategia possible strategy
43. nuclear strategy = nuklearna strategia nuclear strategy
44. reproductive strategy = rozrodcza strategia reproductive strategy
45. deliberate strategy = przemyślana strategia deliberate strategy
przyimek + strategy
Kolokacji: 19
of one's strategy • to one's strategy • about one's strategy • from one's strategy • into one's strategy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.