ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"formal sovereignty" — Słownik kolokacji angielskich

formal sovereignty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna suwerenność
  1. formal przymiotnik + sovereignty rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Like many Iraqis, he said he did not believe that the transfer of formal sovereignty would significantly reduce the number of attacks.

powered by  eTutor logo