"sovereignty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sovereignty rzeczownik

rzeczownik + sovereignty
Kolokacji: 8
state sovereignty • sovereignty of one's countries • Quebec sovereignty • sovereignty of Somalia • U.S. sovereignty • ...
sovereignty + rzeczownik
Kolokacji: 9
sovereignty right • sovereignty issue • sovereignty movement • sovereignty claim • sovereignty dispute • ...
sovereignty + czasownik
Kolokacji: 6
Sovereignty comes • Sovereignty brings • Sovereignty knows • sovereignty resides • sovereignty belongs • ...
czasownik + sovereignty
Kolokacji: 40
recognize sovereignty • assert one's Sovereignty • claim sovereignty • protect sovereignty • violate one's sovereignty • ...
przymiotnik + sovereignty
Kolokacji: 59
national sovereignty • full sovereignty • British sovereignty • popular sovereignty • Chinese sovereignty • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. national sovereignty = niezawisłość państwa national sovereignty
2. full sovereignty = pełna suwerenność full sovereignty
3. British sovereignty = Brytyjska suwerenność British sovereignty
4. popular sovereignty = suwerenność ludu popular sovereignty
5. Chinese sovereignty = Chińska suwerenność Chinese sovereignty
przyimek + sovereignty
Kolokacji: 10
of sovereignty • to sovereignty • for sovereignty • on sovereignty • under sovereignty • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.