"form during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): forma podczas pory roku
  1. form czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They form at high latitudes during the cold season.

powered by  eTutor logo