"foremost authority" — Słownik kolokacji angielskich

foremost authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna władza
  1. foremost przymiotnik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    He is generally recognized to be the foremost American authority on that subject.

    Podobne kolokacje: