"for referendum exceptions" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: for exceptions
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla wyjątków referendum
  1. for przyimek + exception rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some District 3 parents said they continued to hope for exceptions to the new rules.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo