"for one's implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: for implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś wprowadzenie
  1. for przyimek + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A decision for their implementation will be taken in the near future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo