"for one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

for one's drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: for a drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś napój
  1. for przyimek + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I paid for my drink and turned to watch the group.

    Podobne kolokacje: