"for Focus" — Słownik kolokacji angielskich

for Focus kolokacja
Popularniejsza odmiana: for one's focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla Nacisku
  1. for przyimek + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The house continues to be a center for international focus.

    Podobne kolokacje: