"focus sunlight" — Słownik kolokacji angielskich

focus sunlight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): światło słoneczne nacisku
  1. focus czasownik + sunlight rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On still another, highly polished mirrors were mounted to focus sunlight upon the solar-battery production lines.

powered by  eTutor logo