"focus one's anger" — Słownik kolokacji angielskich

focus one's anger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś gniew
  1. focus czasownik + anger rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Instead, many are focusing their anger squarely on the school district.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo