"focus on ways" — Słownik kolokacji angielskich

focus on ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na drogi
  1. focus czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some of that activity focuses on other ways to secure and control e-mail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo