"focus is placed" — Słownik kolokacji angielskich

focus is placed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ognisko jest umieszczone
  1. place czasownik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A greater focus will also be placed on language and cultural training.

    Podobne kolokacje: