ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus blame" — Słownik kolokacji angielskich

focus blame kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wina nacisku
  1. focus czasownik + blame rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She terms the targets of such efforts "folk devils," items branded dangerous and immoral that serve to focus blame and fear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo