PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus ahead" — Słownik kolokacji angielskich

focus ahead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup naprzód
  1. focus czasownik + ahead przysłówek
    Luźna kolokacja

    I was too busy thinking about the points before, not focusing ahead.