BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's service" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś usługa
  1. finish czasownik + service rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1979, her husband finished his service with the army.

powered by  eTutor logo