"find times" — Słownik kolokacji angielskich

find times kolokacja
Popularniejsza odmiana: find time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź czasy
  1. find czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every family needs to find its own best time or times.

    Podobne kolokacje: