BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"find moments" — Słownik kolokacji angielskich

find moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: find a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź momenty
  1. find czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So I will have to find a private moment to talk.

powered by  eTutor logo