"find a moment" — Słownik kolokacji angielskich

find a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź moment
  1. find czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So I will have to find a private moment to talk.