MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"find a moment" — Słownik kolokacji angielskich

find a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź moment
  1. find czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So I will have to find a private moment to talk.

powered by  eTutor logo