"fill the screen" — Słownik kolokacji angielskich

fill the screen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełniać się ekran
  1. fill czasownik + screen rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The wall of fire and energy now filled the screen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo