"figure out a way" — Słownik kolokacji angielskich

figure out a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liczba na zewnątrz droga
  1. figure czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But then, I hadn't been able to figure out a way to help myself.

    Podobne kolokacje: