"fiercely funny" — Słownik kolokacji angielskich

fiercely funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strasznie zabawny
  1. fiercely przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Robert Ward's fiercely funny new novel, FOUR KINDS OF RAIN (St. Martin's Minotaur, $22.95), might be read as a cautionary tale about liberals who hide from themselves behind their humanitarian values.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo