"feel a moment" — Słownik kolokacji angielskich

feel a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj moment
  1. feel czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He felt a moment of relief, sweet in its intensity.

    Podobne kolokacje: