"feature weapons" — Słownik kolokacji angielskich

feature weapons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): broń cechy
  1. feature czasownik + weapon rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It features online play, fully customizable weapons, levels and characters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo