ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature violins" — Słownik kolokacji angielskich

feature violins kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature violin
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skrzypce cechy
  1. feature czasownik + violin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The same song is also the first to feature cellos and violins.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo