"feature violin" — Słownik kolokacji angielskich

feature violin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha skrzypce
  1. feature czasownik + violin rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The same song is also the first to feature cellos and violins.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo