"feature types" — Słownik kolokacji angielskich

feature types kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): typy cechy
  1. feature czasownik + type rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It features many different types of rides, food, games, and entertainment.