"feature twice" — Słownik kolokacji angielskich

feature twice kolokacja
Popularniejsza odmiana: featured twice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha dwa razy
  1. feature czasownik + twice przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The trial featured twice on the cover of Time magazine.

powered by  eTutor logo