ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"featured twice" — Słownik kolokacji angielskich

featured twice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony dwa razy
  1. feature czasownik + twice przysłówek
    Luźna kolokacja

    The trial featured twice on the cover of Time magazine.

powered by  eTutor logo