"feature tools" — Słownik kolokacji angielskich

feature tools kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narzędzia cechy
  1. feature czasownik + tool rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Questia service also features tools to automatically create citations and bibliographies, helping writers to properly cite the materials.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo