"feature the coat" — Słownik kolokacji angielskich

feature the coat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w płaszcz
  1. feature czasownik + coat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its outside wall features the oldest known coat of arms, which is of 1664.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo