TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"feature tennis courts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha korty tenisowe
  1. feature czasownik + court rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The park features a softball field, 9-hole disc golf course, tennis courts, two play structures, and swings.