"feature students" — Słownik kolokacji angielskich

feature students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): studenci cechy
  1. feature czasownik + student rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Publicity featured actual Brown students for the first time the next year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo