"feature space" — Słownik kolokacji angielskich

feature space kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha przestrzeń
  1. feature czasownik + space rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The second floor features the main athletic office and space for all the varsity programs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo