"feature snacks" — Słownik kolokacji angielskich

feature snacks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekąski cechy
  1. feature czasownik + snack rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Stein Club is a themed event featuring beer and snacks for Winthrop Residents every Thursday evening.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo