"feature several singles" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature the singles
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka biletów w jedną stronę
  1. feature czasownik + single rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It featured 5 singles in all, the most of any 2Pac album.

powered by  eTutor logo