"feature the singles" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść bilety w jedną stronę
  1. feature czasownik + single rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It featured 5 singles in all, the most of any 2Pac album.

powered by  eTutor logo