"feature several players" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature players
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilku graczy
  1. feature czasownik + player rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It features players from 17 to 21 years of age.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo