"feature players" — Słownik kolokacji angielskich

feature players kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gracze cechy
  1. feature czasownik + player rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It features players from 17 to 21 years of age.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo