BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature several performers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature performers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilku wykonawców
  1. feature czasownik + performer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 2006 edition featured 10 performers, both international and national.

powered by  eTutor logo