"feature performers" — Słownik kolokacji angielskich

feature performers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonawcy cechy
  1. feature czasownik + performer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 2006 edition featured 10 performers, both international and national.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo