"feature several dancers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature dancers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilku tancerzy
  1. feature czasownik + dancer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The video features many female dancers in a club dancing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo